Класификация на зъбопротезните имплантати

В областта на зъбопротезната имплантология са работили доста автори, които са развили значителен брой системи с различни особености и свойства. Да се изготви точна класификация на тези системи е доста трудна задача и въпреки че целевата аудитория на настоящия уеб-проект е не денталното съсловие, а крайният потребител (н.в. Пациентът), ние ще опишем всички видове имплантати. Причина за този подход към нашата таргет група е мнението на екипа относно някои социални процеси и тенденции. В съвременното общество е налице огромно количество информация, достъпна под различни форми - специализирана и общообразователна литература, интернет сайтове, форуми, периодични издания и безплатни консултации със специалисти от всички области на човешкото познание. Хората стават все по-информирани и все повече могат сами да преценят от какво имат нужда и какво би било удачно за тях. Отминаха времената, когато лекарят избираше най-подходящия лечебен метод и го прилагаше при лечението на всяко едно заболяване. Ако желаете да научите повече за начина на общуване на нашия екип с всички настоящи и бъдещи пациенти на практиката, кликнете тук...

Вход в нашия форум    Зъбни импланти    Предимства и недостатъци на имплантите

Класификацията на зъбопротезните имплантати се извършва в зависимост от мястото на поставяне на имплантата спрямо костта. Според това се различават субмукозни (имплантират се под лигавицата), субпериостални (под костната обвивка - периоста) и вътрекостни имплантати (интраосални - разполагат се изцяло вътрекостно). Субмукозните и субпериосталните имплантати имат вече почти само историческо значение - в днешно време се прилагат основно интраосалните имплантати. Все пак сме длъжни да поясним и някои основни положения за първите две групи. Ако се интересувате от тях, кликнете тук...

Най-широко приложение намират обаче интраосалните имплантати. При тях класификацията се извършва по следния начин:

  1. Според формата - коренови, винтови, ножовидни и игловидни
  2. Според материала - от биотолерантни, биоинертни и биоактивни материали
  3. Според повърхността - неретенционни (гладки) и ретенционни
  4. Според амортизационните им възможности - с или без амортизатор. Повечето съвременни системи са без амортизатор
  5. Според момента на имплантирането - имедиатни (непосредствено след изваждане на зъб) и късни (отсрочени)
  6. Според метода на имплантиране - закрити и открити
  7. Според нивото на завинтване на импланта в костта - bone level и tissue level зъбни импланти - по същество това се отличава донякъде от горния признак на класификация, но най-общо bone - level имплантите се завинтват изцяло вътрекостно, а tissue - level типът импланти имат и надкостна част. При някои имплантатни системи надкостната част е с малък размер и имплантирането може да се извърши закрито - такава е системата Nobel Biocare - серия Nobel Replace; при други системи имплантът е с толкова голяма надкостна част че практически е невъзможно да се осъществи покриване с лигавица и дори и при отпрепариране на ламбо имплантатът не може да се покрие - такава е системата TBR - Франция
  8. Според позицията в костта - спонгиозни, бикортикални и трансосални
  9. Според наклона, под който са поставени - аксиални и наклонени

Адрес на нашата практика    Карта на сайта

www.ralev-dental.com

 

Карта на сайта

 

Карта на сайта