Имплантиране

Имплантиране означава поставяне на външни тела в организма на човек или животно с определена цел - лечебна или не, понякога дори престъпна според законодателството на повечето страни по света. Терминът има латински корен - implantatio означава засаждане, каквато и е истинската същност на имплантирането. Plant означава растение, а in- е представка за В, вътрешен - следователно имплантиране би следвало да се преведе като засаждане вътре (в организма). Абсолютно всяко имплантиране без изключение представлява хирургична манипулация - не може да се говори за неинвазивно имплантиране, колкото и да е минимална травмата на огранизма, това винаги представлява нарушение на целостта му. От най-дълбока древност хирурзите се опитват да имплантират всевъзможни чужди тела в организма на своите пациенти - с променлива успеваемост, но упоритостта на съсловието е пословична! Безспорно обаче в световен мащаб най-често се имплантират зъбни импланти - тъй като обеззъбяването все още продължава да бъде значителен проблем, а зъбните импланти представляват едно все пак адекватно лечебно средство, което трайно и надеждно решава този проблем. Ако желаете безплатен преглед и изготвяне на лечебен план, обадете се на телефон 032 642056 или 0888 646003. Нашият екип отговаря и на запитвания по е-мейл на адреси ralev@dentist.bg, ralev_dental@abv.bg и office@ralev-dental.bg

За да бъде функционален един зъбен имплант, той трябва да бъде поставен в здрава костна тъкан. Импланти, които са в пределите на меки тъкани, не представляват адекватно лечебно средство. При липса на достатъчно количество костна тъкан за имплантиране на съответния имплантатен размер се налага извършването на костни аугментационни процедури със съответната оперативна техника и материали за костна пластика. От ключово значение е и достъпът до костта, тъй като при нормални условия в организма няма никъде открита костна тъкан - такава има само при патологични процеси, например при бифосфонатна некроза, но повечето костни заболявания са абсолютно противопоказание за поставяне на зъбни импланти. Най-общо към момента са описани две техники на имплантиране - открито и закрито имплантиране, показани на схемите долу: