Ножовиден имплант

Ножовиден титанов имплантат, схематично представен в две взаимно перпендикулярни проекции. Това представлява една пластина от метал (най-често титанова), която се поставя през разрез в костта, сраства плътно с нея и служи за мостоносител (почти винаги) на неснемаема протезна конструкция. Много рядко може да се изработи единична корона върху такъв имплант - неговите размери са големи и обкиновено ножовидните импланти се поставят далеч един от друг или от здрави естествени зъби на пациента, след което между няколко такива импланта се изработва голяма мостова конструкция. Ножовидният имплант няма никакви предимства пред класическия винтов титанов имплант, а недостатъците му са значителни. На първо място - неговата първична стабилност е лоша, тъй като е изключително трудно да се препарира в костта кавитет за поставянето на такъв имплант - формата е силно ретенционна, разчита се единствено на фрикция между импланта и костта за осигуряване на първична стабилност, а тя е ключова за нормалната остеоинтеграция на импланта. По времето, когато са се прилагали такива импланти, не е имало пиезоелектрични юнити (с които все пак е възможно да се формира имплантатна ложа за такъв ножовиден имплант), поради което препарациите са се извършвали с малки кръгли борчета или осцилиращи триони за резекция. Поради лошата първична стабилност, а и поради стърчащата над гингивата супраструктура (която е обект на микротравми) ножовидните импланти бързо са се разклащали и са падали след поставянето им - нещо, което е действало доста демотивиращо на всеки дентален лекар, който се е опитвал да ги поставя. Поради силно ретенционната форма пък евентуалното изваждане на такъв имплант винаги е представлявало тежка и травматична оперативна намеса, сравнима с екстракцията на дълбоко ретиниран мъдрец или горен канин. Поради тези многобройни недостатъци днес ножовидните титанови импланти почти не се използват.

Все пак, има едно известно предимство на ножовидния имплант пред класическия винтов титанов имплант - при тесни алвеоларни гребени той понякога дава малко по-добър резултат - с или без сплит - остеотомия (разцепване на алвеоларния гребен). Съществуват ножовидни импланти с повърхност, награпавена с различни методи - чрез струговане или на пясокоструен апарат. По времето, когато масово в практиката са се използвали ножовидни импланти, не е имало SLA - повърхности - нашият екип няма информация за имплантатна система, която да предлага ножовидни импланти с такава имплантатна повръхност. През 70-те години на ХХ век ножовидните зъбни импланти намират най-широко приложение - дори и тогава обаче всички изследователи вече са били наясно с ползите от награпавената имплантатна повърхност. Човешката кост има свойството да сраства плътно около всяка една награпавена повърхност (именно това представлява процесът на остеоинтеграция), докато гладките имплантатни повърхности осигуряват една чисто механична връзка между импланта и костта - именно по тази причина успеваемостта при базалните импланти е ниска. С въвеждането в практиката на класическия винтов титанов имплант ножовидните импланти бързо излязоха от употреба. 

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    Зъбни импланти    Зъболекар

www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com