Добре дошли в българския уеб-портал, посветен на зъбопротезната имплантология! Всичко, което се намира под интернет домейн www.dentalimplants.bg, e разработено от екипа на дентална практика "Ралев Дентал АД". Правата върху името на домейнa засега са собственост на физическото лице д-р Венцеслав Ралев. В разработката на настоящия портал и в неговата популяризация сред световната интернет общност активно участие вземат д-р Евелина Маркова - Ралева, д-р Влатко Недев, д-р Радослав Попов и д-р Венцеслав Ралев. На различни етапи от развитието на нашата компания върху уеб-страницата са работили д-р Нина Бучкова, д-р Милен Марков, д-р Александар Лазаревски, д-р Салиф Ариф, д-р Явор Симеонов и д-р Венко Делчев. Към настоящия момент информацията, която сме разположили под този домейн, трудно се вмества в понятието интернет портал, тъй като е с много малък обем. Екипът ни обаче е амбициозен и упорит, затова с течение на времето очаквайте много нови схеми, фото- и видеоматериали. Ако имате каквито и да било въпроси към нас, можете да ги зададете в нашия форум на адрес www.dentalforum-bg.com - това е специално регистриран от нас домейн за on-line консултации в областта на стоматологията и лицево - челюстната хирургия. Всякакви въпроси към екипа ни могат да бъдат задавани и по електронна поща на адреси ralev@dentist.bg, ceo@ralev-dental.bg и office@ralev-dental.bg. Обикновено отговаряме в рамките на деня, но са възможни забавяния поради голямата натовареност на екипа ни напоследък. Предварително се извиняваме за всякакви неточности, липсващи отговори и забавяния в комуникацията в всички които проявяват интерес към нашата клинична дейност. Всеки който желае може да си запази час за преглед и консултация на телефон +359 32 642056 или +359 888 646003. На цената на един градски разговор от територията на Република България можете да получите допълнителна информация на телефон 0700 1 52 52. 

Безплатни on-line консултации    Кариес    Ендодонтия    Лицево - челюстна хирургия    Адрес на нашата практика

    Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" са създадени на 18.03.2002 година. Пълна информация за местоположението на практиката в гр. Пловдив можете да получите от тук... В нашата дентална практика се предлагат всички услуги от областта на денталната медицина, които могат да се извършват при амбулаторни условия. В бъдеще ще бъде осигурена и възможност за работа в стационар. През 2009 година Стоматологичните кабинети изведнъж се превърнаха в нещо архаично като понятие и поради това практиката беше преименувана на Денталномедицински отдел на Ралев Дентал АД, като завеждащ отдела е председателят на борда на директорите на дружеството д-р Евелина Маркова. През месец май 2011 година д-р Венцеслав Ралев беше назначен за Началник на отделение по Лицево - челюстна хирургия към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен, поради което всеки пациент, който има нужда от хирургично лечение в по-голям обем в лицево - челюстната област, може да бъде лекуван там. В редки случаи имплантологичните операции са с голям и много голям обем и сложност (понякога нашият екип е поставял по 16 импланта на един етап с двустранен открит синуслифтинг), което изисква стациониране на пациента, ендотрахеална интубация и постоперативно наблюдение в рамките на няколко дни. При такива по-сложни случаи всеки желаещ би могъл да се лекува в болнична обстановка в отделението по Лицево - челюстна хирургия в град Сливен.

Настоящият сайт е изграден с определена цел. Лекарите по дентална медицина са практични хора; не очаквайте от тях да направят нещо без точно дефинирана цел. Целта на нашия екип е да информира потребителите на интернет за всички възможности, които осигуряват зъбопротезните имплантати. Към настоящия момент това вече отдавна не е нещо иновативно от сферата на зъбопротезирането - по-скоро е един рутинен метод на лечение, който е в състояние рязко да подобри функцията, естетиката и самочувствието на пациента при дефекти в зъбно - челюстния апарат. В същото време това е област от денталната медицина и лицево - челюстната хирургия, в която почти всекидневно се въвеждат иновации. Според едно лично наблюдение на д-р Венцеслав Ралев на конгресa на Европейската асоциация по краниомаксилофациална хирургия (www.eurofaces.com) в гр. Барселона през м. септември 2006 г. беше отбелязан следният любопитен факт: от общо 1983 доклада, постери и лекции 1024 (или 51.63 %) бяха свързани по някакъв начин със зъбопротезните имплантати. Необходимо е да се има предвид, че въпросният конгрес не беше тематичен, а беше свързан с цялата краниомаксилофациална хирургия - обширна област от хирургията, в сферата на която влиза различна патология и в която работят хиляди специалисти от цял свят. Екипът ни посети и следващите конгреси на EACMFS през 2008 (Болоня) и 2010 година (Брюж, Белигя) - положението беше същото, голям брой научни публикации под формата на устни презентации и постери, нововъведения и рационализации. Каква е причината за това? На първо място голямата честота на дефектите в зъбните редици - при лица над 35 години 86.3 % от всички имат поне един липсващ зъб (според проучването на Carrias et al, 2003 г.), който е необходимо да бъде възстановен по един или друг начин. С постоянното увеличаване на средната продължителност на живота оро - фациалната рехабилитация придобива все по-голямо значение. Според българския автор Йолов 80.43 % от населението над 55 години в България е с потребност от снемаеми протези - т.е. при тези хора, които са вече немалък дял от обществото, е необходимо да се поставят поне 7 - 8 имплантата, за да се постигне оптимален лечебен резултат. При млади пациенти се наблюдава все по-висока честота на битовия, спортен и транспортен травматизъм - ситуации, при които се увреждат необратимо и се губят естествените зъби. При проведено през 1994 година проучване е установено, че при 55.73 % от всички граждани са налице липсващи зъби - данните са сравнително стари, но повечето автори установяват нарастваща честота на патологията, така че най-вероятно към момента, в който четете това процентът е нарастнал значително. В САЩ хората над 65 години са били около 30 милиона, като прогнозите са през 2030 година те да надхвърлят 64 милиона (M. Razzoog, 1994). Всички тези епидемиологични данни в комбинация със сравнително лесното техническо изпълнение на повечето лечебни процедури е естествено да привлекат интереса на много научни работници от цял свят. В Република България също се наблюдава засилен интерес на повечето клиницисти към зъбопротезната имплантология; от колегиална гледна точка ние съставихме един on-line справочник за това къде се поставят имплантати и с какви системи работят всички колеги в България. Дотук всичко изглежда доста идеалистично - нови лечебни методи, подобряващи качеството на живот на пациента и осигуряващи добра естетика и функция. Дали това е достатъчно за да мотивира толкова хора да се трудят усърдно в една област на човешкото познание и какво друго може да бъде причина за такъв напредък? Има, разбира се, и други причини за развитието на имплантологията, които са не по-малко важни, особено през периода 2008 - 2010 година, който период ще остане в  историята като Световна Финансова Криза. От чисто финансови съображения зъбните импланти са една област, в която си заслужава да се инвестира - все още те са секторът с най-висока добавена стойност от областта на амбулаторното зъболечение. Ако даден зъболекар започне да поставя импланти, приходите от дейността му се увеличават рязко само за няколко месеца. Ако една компания с предмет на дейност търговия с дентални материали и оборудване започне да продава зъбни импланти, оборотът също се увеличава рязко, особено ако компанията разполага с грамотен консултант, който да разяснява на потенциалните клиенти предимствата на имплантатите. Всичко това е силен мотивиращ фактор за производители, търговци и клиницисти, които се занимават със зъбопротезна имплантология. Дали мотивацията в случая се дължи на човешката алчност или на стремеж към самоусвършенстване и професионален напредък? Думата имат психолозите. Все пак един факт е неоспорим: поставянето на зъбни импланти и премахването на всякакви видове снемаеми протезни конструкции рязко подобрява качеството на живота на пациента, неговото самочувствие и функцията на съзъбието като цяло.

В последните години все повече се разширяват показанията за протезиране с помощта на имплантати. Към днешна дата практически няма клиничен случай, при който да не могат да се поставят зъбни импланти. Натрупаха се голямо количество научни публикации относно възможностите за костна пластика. Само допреди десет години синуслифитингът се считаше за висш пилотаж в областта на имплантологията - в днешно време обаче той е една рутинна манипулация, която с успех се извършва от много общопрактикуващи зъболекари без придобита специалност. Ако желаете да гледате видеоклип за синуслифтинг, кликнете тук...

Нещата са изключително динамични - само за последните пет години в областта на направляваната тъканна регенерация се въведоха толкова иновации, колкото преди това от времето на възникване на имплантологията като научна дисциплина. Същевременно принципите остават едни и същи - в областта на челюстните кости се имплантира изкуствено тяло, като при липса на костна тъкан се принуждава организма да синтезира необходимата кост за задръжка на импланта. След осигуряване на остеоинтеграция се извършва протезиране върху имплантата, най-вече с помощта на неснемаеми протезни конструкции.

Коментари, препоръки, укори и  злонамерени критики можете да изпращате на адреса на системния администратор - ralev@dentist.bg

www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.net    Регионални партньори за клинична дейност

Какво е зъбен имплант?

歯の移植組織片 

Лични уеб-страници на авторите и възможност за контакт с тях:

Д-р Евелина Маркова - Ралева - www.markova.ws - тел. 0888 539618, e-mail: eva@dentist.bg

Д-р Венцеслав Ралев - www.ralev.ws - тел. 0888 646003, e-mail: ralev@dentist.be, ceo@ralev-dental.bg

Телефон на практиката - 032 642056, Адрес на практиката: Пловдив, ул. "Л. Каравелов" № 9Б

Национален телефон за връзка с нашия екип на цената на градски разговор - 0700 1 52 52

www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    Business Start Bulgaria    www.simplex-bg.com    www.ralev-dental.com

Венцеслав Ралев    България    Имплантология    RSS - емисия за България    Гръдни импланти

ralev@dentist.bg    office@ralev-dental.bg    help@maxillofacial.bg    ralev@ralev-dental.bg    ceo@ralev-dental.bg    support@ralev-dental.bg

www.bg-tourinfo.com    www.isadent.net    www.ralev.name    Зъболекар в Пловдив    Общо за зъбните импланти

Информация за гръдните импланти

Вижте по-голяма карта

Д-р Първан Първанов и д-р Венцеслав Ралев

Д-р Първан Първанов и д-р Венцеслав Ралев по време на операция в град Монтана. Нашият екип е в процес на сътрудничество и развива съвместна дейност с партньорски дентални практики в много градове. Изградена е обширна мрежа, като почти във всички населени места в България са изградени връзки с регионални партньори. Всеки един зъболекар, който желае да получи консултация от нашия екип (напълно безплатна) винаги може да се обърне към нас по телефон или електронна поща. Всякакви запитвания на професионална тема следва да бъдат отправяни на адрес ceo@ralev-dental.bg