Перфорация на синусната лигавица

При отпрепарирането на синусната лигавица при нужда от повдигане на пода на максиларния синус понякога се получават перфорации. Честотата им много зависи от опита на оператора, от наличния инструментариум и от използваната оперативна методика, но в света едва ли има имплантолог, който да не е перфорирал лигавицата при повдигане на пода на синуса. Перфорации се получават и при открит, и при закрит синуслифтинг, и при балонен, и при хидродинамичен.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    Абатмънт