Типове фиксация

Типове фиксация на имплантите

В зависимост от първоначалното положение на зъбния имплант в костта са описани различни типове фиксация. Най-общо имплантатът се дели на три части - коронарна, апикална и медиална. Апикалната част е имплантатният връх, коронарната е имплантатната шийка, а медиалната - самият корпус на имплантата. От гледна точка на бимеханиката е логично и трите части на имплантата да са фиксирани в костта - на схемата горе това са случаи 5 и 6. Такъв принцип на фиксация е валиден както непосредствено след поставяне на импланта, така и в дългосрочен план - след няколко години в добре имплантатът да бъде обграден от кост с дебелина поне 1 мм. във всички свои части. При имплантат номер 6 се говори за т.нар. бикортикална фиксация - при нея в коронарната част и в апикалната си част зъбният имплант е в контакт с коронарната пластинка на костта и стабилността е най-добра. От гледна точка на първичната стабилност и нормалното протичане на оздравителния процес обаче най-важна е коронарната фиксация - случай 1. При нея прогнозата е най-добра и оздравителният процес протича безпроблемно. Поради това прогнозата при един синус лифтинг почти винаги е доста по-добра от тази при аугментация на алвеоларен гребен - имплантатът е фиксиран в своята коронарна част и върху него не действат разклащащи сили. При повечето клинични случаи не се наблюдава статистически значима разлика при кортикална (1), кортико - медио - апикална (5) и бикортикална (6) фиксация - достатъчно е да се осигури само кортикална фиксация и оздравителният процес протича безпроблемно.

Ситуацията при имплантат номер 2 е междинна - налице е фиксация в областта само на медианната част, а при шийката и апекса фиксация не е осигурена. При имплантат номер 3 ситуацията е изключително рискова - налице е фиксация единствено в областта на апекса и от гледна точка на биомеханиката дори минимално напрежение върху имплантата води до разклащането му. При имплантат номер 4 имаме фиксация от комбиниран тип - апикална и медиална. Такива случаи са по-малко рискови, но е необходима добра адаптация на меките тъкани над импланта - в противен случай около шийката бързо навлизат хранителни остатъци, микроорганизми и плака и се поддържа едно хронично възпаление.

www.dentalimplants.bg    Нашият следващ научен конгрес    Зъбни импланти    Избелване на зъби    Керамични вставки    Адрес на нашата практика

Имате въпрос? Задайте го на електронен адрес office@ralev-dental.bg, arif@ralev-dental.bg, lazarevski@ralev-dental.bg, ralev_dental@abv.bg 

www.ralev-dental.bg    Усложнения в имплантологията    Зъболекар в Пловдив    Ендодонтия    Вход в нашия форум    Кариес    Имплантология

Запазете си час за безплатен преглед и консултация на телефон 032 642056 или 0700 1 52 52 - последният е на цената на градски раговор от цяла България

Имплантат с апикална фиксация

Имплантат, който е фиксиран само в апикалната си част. При почукване издава ясен перкуторен тон, но въпреки това ситуацията определено е проблемна - около имплантата се наблюдава хронично възпаление и голямо количество гранулации, които определено изискват лечебна намеса. Най-добрият подход в случая е имплантатът да се отстрани, гранулациите да се изкюретират и да се постави нов имплантат на по-голяма дълбочина. В този случай е необходимо повдигане на пода на максиларния синус, което и осъществихме. На снимката долу се вижда как нещата изглеждат клинично. При масиране на периимплантатната лигавица изтичат единични капки гной - не се наблюдава остро възпаление поради добрите възможности за изтичане на ексудата, но въпреки това проблемът е налице - възпалението се развива. Такива периимплантити често протичат субклинично и могат да траят години наред без пациентът да им обърне особено внимание.

Имплантат с тежка резорбция

Костна резорбция

www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.net    www.bg-tourinfo.com    Зъболекари в България    Пирин    Адрес на нашата практика

www.bg-tourinfo.info     www.ralev-dental.eu    www.see-bulgaria.info    www.ralev.bg    www.markova.info    www.bg-dentist.com

www.ralev.ws    Виж България

www.dentalforum-bg.com    www.ralev.name    www.salifarif.com    www.buchkova.com    www.simeonov.ws    www.omegadentagroup.com

Както стана въпрос по-горе, и в дългосрочен, и особено в краткосрочен план най-важна е имплантатната фиксация в областта на имплантатната шийка - т.нар. коронарна фиксация, шиечна фиксация, кортикална фиксация, термините в случая са много. Това кара повечето производители на различни имплантатни системи да се стремят да подобрят дизайна на импланта, така че да се осигури оптимална кортикална фиксация.