Широки импланти

Няма ясна дефиниция в кои случаи точно се говори за широки импланти. При някои имплантатни системи производителят използва термина wide implant за максималния диаметър на имплантатите - такава е системата Nobel Biocare. При други производители има отделна серия за импланти с по-голям диаметър - такива са южнокорейските имплантати Neobiotech, които предлагат отделен хирургичен комплект от фрези за поставяне на широки импланти.

Съществуват проучвания, според които първичната стабилност на един зъбен имплант се повлиява много повече от неговия диаметър, отколкото от неговата дължина - широките имплантати са по-стабилни от дългите. Това е установено от Himlova, Dostalova et al. в тяхната статия за влиянието на имплантатния диаметър и дължина върху разпределянето на механичното натоварване върху костта - J Prosth Dent - 2004; 91:20-25.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    Остеоинтеграция

Зъбен имплант