Имплант

    Имплантите представляват изкуствени тела, които се имплантират (или на български - присаждат) в човешкия организъм с определена цел. Най-широко се прилагат може би зъбопротезните импланти и гръдните импланти - силиконови, с физиологичен серум, колагенови и т.н. Освен това съществуват кохлеарни импланти (поставят се при увреден слух), различни видове ставни импланти (изкуствени стави), подкожни импланти (някои от тях отделят химични субстанции за продължително време, други представляват електронни устройства) и т.н. Според Речника на термините в зъбопротезирането (Glossary of Prosthodontics Terms) зъбният имплант е приспособление от алопластичен материал, което се присажда (имплантира) в тъканите на устната кухина с цел осигуряване на ретенция за снемаеми или неснемаеми зъбни протези. Всеки един зъбен имплант се поставя с определена цел: освен да задържа протези, да осигури комфорт на пациента, функция и естетика за дълъг период от време.

Имплантатни системи    Карта на сайта

Имате нужда от протезиране върху зъбни импланти? Запазете си час за безплатен преглед на телефон 032 64206 или на e-mail ralev@dentist.bg - прегледът и консултациите са напълно безплатни

Зъбните имплантати отдавна не са вече нещо иновативно от сферата на денталната медицина. Те намират рутинно приложение в повечето развити дентални практики по света. Причините за този своеобразен бум са много:

    Зъбен имплант с монтирана надстройка, готов за вземане на отпечатък. Вижда се част от керамичния праг на системата TBR. Надстройката на имплантата е запълнена с композитен цимент Rely X на 3М, което запълване я предпазва от развинтване от имплантата. При мостови протези върху имплантати развинтване е трудно да се наблюдава, но при единични зъби, както е в случая, е възможно да се развие надстройката. Като усложнение това е много неприятно, защото налага да се свали вече изработената корона, да се избори циментът, надстойката да се завинти отново и да се изработи нова обвивна корона. Други усложнения в имплантологията...

Имплантология    www.dentalimplants.bg    Рискове в имплантологията    Абатмънт

  

    Готовата корона вече е циментирана. Добра адаптация спрямо венеца - вижда се липсата на исхемия в меките тъкани на гингивата. Исхемия означава липса на кислородна доставка в тъканите - нещо такова се получава при притискането им от нещо твърдо, което притискане нарушава снабдяването с кръв и тъканите побеляват. Това явление се наблюдава най-често при безпрагова препарационна граница, когато короната се врязва в зъбния венец и го притиска и исхемизира. Зачервяването на горната снимка се дължи на раздразването на венеца в резултат на пробата на короната - понякога с остра сонда се налага гингивата да се избута леко навън преди поставянето на короната.

Зъбни импланти    Избелване на зъби    Избелваща система

  

Зъболекар в Пловдив    Порцеланови фасети    Имплантологични практики в България

Три зъбни импланта от системата TBR

  

Лицево - челюстна хирургия    Имплантатни аналози и трансфери

Имплант

Имплант от система Implantium - Южна Корея. Добре се вижда коничната връзка между импланта и абатмънта (надстройката)

  

Имедиатно имплантиране и имедиатно натоварване    Зъбни импланти    Зъб    Ралев Дентал АД

ralev@dentist.bg    ceo@ralev-dental.bg    ralev@ralev-dental.bg    office@bg-dentist.com    office@ralev-dental.bg

Имедиатно поставен имплант

Имплантат от системата TBR, поставен имедиатно. Случаят на снимката е изключително труден - поради хоризонталната атрофия на алвеоларната кост се наложи имплантът да бъде поставен доста по-нагоре от останалите зъби, за да може да бъде задържан в минимално количество костна тъкан. Освен това (както се вижда на снимката) имплантатната шийка е изнесена твърде много вестибуларно - отново поради липсата на достатъчно костна тъкан. Такива случаи са източник на проклятия, черни клетви и скубане на коси от страна на зъботехниците - необходимо е да се изработи много дълга клинична корона, като много често розовата керамика за моделиране на зъбния венец остава единственият начин за постигане на задоволителна естетика.

Два зъбни импланта, които са показател за възможностите на съвременните имплантатни системи и за способността на организма да остеоинтегрира добре произведения имплантат. Пациентът е мъж на възраст 46 години, страстен пушач - три кутии цигари дневно са нещо обичайно за неговия начин на живот. Твърде суетен - настоя да се изработи снемаема протеза, която да прикрива липсата на зъби, докато протича оздравителният процес. Въпреки разясненията на екипа ни човекът държеше на своето и протезата беше изработена. Проблемът е там, че подвижната протеза с пластмасовата си плака травмира непрекъснато импланта и става причина за усложнения. Както и очаквахме, оплакванията не закъсняха - около два месеца след поставянето на имплантите пациентът съобщаваше за постоянен оток на венечната лигавица, изтичане на жълтеникав ексудат и сърбеж в областта. Въпреки всичко имплантите бяха напълно стабилни, при почукване издаваха ясен перкуторен звук и липсваше всякаква болка. Наложи се да почистим чрез открит кюретаж периимплантатните тъкани и да мотивираме пациента да намали пушенето. Аплицирахме костозаместител; пациентът нито намали броя изпушени цигари, нито престана да носи протезата, но оплакванията отзвучаха и венечната лигавица видимо подобри състоянието си. Няколко месеца след повторната намеса при натиск около имплантите не изтичаше никакъв ексудат и тъканите имаха плътна костноподобна консистенция - за разлика от преди това, когато бяха меки и оточни. Случаят подлежи на наблюдение и е показател за компенсаторните възможности на човешкия организъм.

Имплантати Neobiotech

Импланти с иновативен дизайн - система Neobiotech (Южна Корея). Формата на имплантатите е заострена (т.нар. tapered design), поставят се изцяло вътрекостно и се свързват чрез конична връзка с надстройката. Въведени са допълнителни странични улеи за събиране на костни отпилки. Освен това страничните улеи позволяват на импланта да действа като разпробиваща фреза - при нормална костна плътност се пробива с един номер по-малка фреза, имплантатът калиброва допълнително отвора и се получава по-голяма първична стабилност.

  

Иновативна форма на импланта

  

Структура на зъбен имплант