Протезиране върху импланти

Крамичен мост

Мост, който ще се циментира върху зъбни импланти

Имплантите представляват приспособления, които се имплантират (присаждат) в челюстните кости и служат за задръжка на различни типове зъбни протезни конструкции. Съществуват импланти с различен дизайн, форма и разположение в костта, но към днешна дата в световен мащаб най-разпространен е винтовият титанов имплант. Той осигурява трайна задръжка, висока надеждност, остеоинтеграция (при повечето имплантатни системи) и в голяма част от случаите - възможност за изработка на неснемаеми протезни конструкции. Всъщност, с развитието на методите на костна пластика вече на практика няма ситуация, в която да не може да се изработи неснемаема конструкция върху импланти.

www.dentalimplants.bg    Периимплантити    www.bg-tourinfo.com    www.bg-dentist.com

Разбира се, в някои случаи според индивидуалните предпочитания на пациента може да се изработят и снемаеми конструкции върху импланти - какъвто случай е покзан на горните три снимки. Това се прави предимно от финансови съображения. Много рядко се налага изработка на снемаема протеза върху импланти само в областта на долните фронтални зъби - когато в страничните участъци липсва кост и костната аугментация е невъзможна. Разбира се, със съвременните методи на костна аугментация такъв случай на практика няма - има случаи, при които костната пластика би била неоправдано травматична и в много голям обем, съответно неудачна при напреднала възраст на пациента или придружаващи заболявания.