Наклонени импланти

Най-общо зъбните импланти в зависимост от положението си в костта се делят на две големи групи - аксиални импланти и наклонени импланти. При това няма точно дефинирани стойности на ъгъла спрямо вертикалната ос, при който един зъбен имплант се обозначава като аксиален или наклонен. Според едни автори дори над 15 градусов наклон прави импланта наклонен - по-удачно е да се постави ангулирана, а не права надстройка. Според други наклонените импланти са тези под ъгъл 25 градуса и повече; според трети - имплантатите с ъгъл над 35 градуса спрямо надлъжната ос на алвеоларния гребен. Водят се спорове и за това коя точно ос трябва да се приема за ориентир? В много случаи това е вертикалната ос на пространството; понякога това е надлъжната ос на съседните зъби или импланти, а понякога - оста на алвеоларния грбен. Каква е идеята на наклонените импланти? Най-вече да се избегнат анатомични структури като горночелюстния синус и долния алвеоларен нерв. В много случаи ситуацията прави неизбежно поставянето на наклонен имплант - най-често в областта на горните фронтални зъби, където алвеоларният гребен се разполага под наклон спрямо вертикалната ос и почти винаги се налага да се поставят ъглови надстройки.

В днешно време методите за протезиране с наклонени импланти имат повече историческа стойност. Все повече се развиват различни методи за костна пластика, което улеснява нещата от протетична гледна точка. В областта на горната челюст с успех се прилагат различни методи за повдигане на синусовия под; в областта на долната челюст много автори разработват начини за увеличаване на наличния костен обем или за транспозиция на съдово - нервния сноп на челюстта. Откритият синуслифтинг по наше мнение е технически много по-лесно изпълним и с предвидими резултати от поставянето на наклонени импланти; има какво да се желае по отношение на съдово - нервния сноп на мандибулата, но и за него има разработени съвременни методи за изграждане на костен обем. Освен това геометрично в повечето случаи е доста трудно да се избегне каналът на долната челюст.  

www.dentalimplants.bg    Зъбни импланти    Адрес на нашата практика

Запишете си час за преглед на телефон 032 642056