Поставяне на изкуствена кост

При стремеж да се изгради нова костна тъкан на местата, където тя липсва, винаги се налага да се постави някакъв остеопластичен материал.

www.dentalimplants.bg    Абатмънт    Перфорация на синусната лигавица