Горни фронтални зъби

Горните фронтални зъби са предизвикателство за всяка една област от денталната медицина. Те са най-видимата част от човешкото съзъбие и поради това при правилно изпълнени лечебни манипулации горните форнтални зъби би трябвало да изглеждат напълно естествено - реставрираните участъци да не се отличават по нищо от здравите зъби на пациента, да има симетрия на двете половини на съзъбието и да е налице баланс между бялата и червената естетика на зъбите. Същевременно горните форнтални зъби би следвало по големина и форма да съответстват напълно на лицето на пациента, а цветът им да е съобразен с цвета на очите, косата и кожата във всеки индивидуален случай.

www.dentalimplants.bg    Горни странични зъби

www.ralev-dental.bg    www.dentistry.bg    Кариес    Зъбни импланти    Рискове в имплантологията    Адрес на нашата практика