Синусов под

В началните етапи на развитието на имплантологията синусовият под е бил приеман като ограничение за поставянето на импланти - при ниско разположен синусов под пациентът е бил определян като противопоказан за имплантиране. Впоследствие обаче са разработени методи за повдигане на синусовия под, с което възможностите за имплантатно лечение са се разширили доста. В днешно време повдигането на синусовия под е рутинна манипулация.

Синус лифтинг    Горни странични зъби    Синусна мембрана    Зъбни импланти