Открит синуслифт

Схема на открития синуслифтинг

Видеоклип за открит синуслифтинг    Пластинка Сasios

Отворен максиларен синус в началото на интервенцията. Случаят е интересен със следното - твърде атипична форма на трепанационния отвор. На какво се дължи на това - на лошо планиране на оперативния достъп или на нещо друго? Дължи се на факта, че отначало въпросната намеса беше планирана като балонен синуслифт; за съжаление обаче мембраната на синуса се разкъса и надуването на балона стана невъзможно.

www.dentalimplants.bg