Цени на забните импланти

Адреса на клиниката    www.drlazarevski.com    www.salifarif.com     www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.ralev.ws       www.markova.info

Забен имплант

Во денталната клиника Ралев цените за поставување на импланти се следниве:

www.dentalimplants.bg

Цените наведени горе се за купување и поставување на самиот имплант. После поставувањето има етап на остеоинтеграција (период во кој се чека организмот да го "прифати" имплантот) и после тоа се поставува абатмент над имплантот.Цените за купување на абатмените се следните а поставувањето е бесплатно:

 www.drlazarevski.com    www.salifarif.com     www.ralev.ws   

Понекогаш случаите не можат да бидат решени само со поставување на имплант. Такви се случаите кога нивото на загубена коска е многу големо. Овие случаи воопшто не се редки и како причина за тоа се јавува предолгото чекање за имплантирање после вадењето на забите (најчесто од страв). Во такви случаи е потребно да се применат техниките на коскената аугментација - GBR. За да се извршат овие техники и поставувањето на имплант да може да е варијант за лекување е потребна употребата на коска (најчесто синтетична) и колагенови мембрани. Цените се следниве:

Дали во вашиот случај ќе се употреби дополнителна коска и мембрана или не може да се прецени само после клинички преглед и проверка на панорамска снимка. Прегледите во нашата  клиника се безплатни исто како и консултациите. Ако имате потреба од консултација или сакате да си запишете термин за преглед може да се јавите на тел: 00 359 896 686 148 или на фиксен 00 359 32 25 06 06