Цени на зъбните импланти

В дентална практика "Ралев Дентал" се поставят зъбопротезни имплантати на следните цени:

Адрес на практиката    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.ralev.ws    www.drlazarevski.com    www.salifarif.com    www.markova.info

Зъбен имплант
 
Цени на надстройките:

    Такива цени са относително ниски за Република България. За щастие в областта на зъбопротезната имлантология (а и на денталната медицина изобщо) важат с пълна сила икономическите закони на свободния пазар. Според редица автори от световна величина (Адам Смит и Милтън Фридман) в условията на свободен пазар се наблюдава ускорен прогрес във всяка една област - търговия, производство, услуги, селско стопанство, дори и при научните изследвания и в областта на изкуствата. Когато липсват административно регулирани цени (каквито без никакво основание се опитват да налагат съсловните организации) започва остра конкуренция в рамките на съсловието за привличане на клиенти. Хората, които предлагат дадена услуга (в случая - поставяне на имплантати) нямат избор - принудени са да повишават качеството и асортимента, за да си осигурят по-високи финансови постъпления. От тези тенденции печели най-вече потребителят - в случая пациентът.

    Ако не се предлага качествена услуга, потребителят бързо се преориентира към друг лекар по дентална медицина. Вече утвърдените имена в областта също нямат избор: не могат да разчитат на стара слава и бързо губят клиенти поради острата ценова конкуренция. Единствената възможност за тях е да подобряват непрекъснато качеството на услугите си и да инвестират в нови методи за диагностика и лечение. От всичко това отново печели най-вече пациентът.

    Понякога сред съсловието се чуват абсурдни аргументи в полза на минималните цени. Много колеги изказват мнение, че е необходима антидъмпингова политика. От икономическа гледна точка дъмпингът представлява продажба под себестойността на една стока или услуга; това се прави най-често от големи концерни, които могат да си позволят да работят на загуба с цел набиране на нови клиенти. Възниква логичният въпрос: ако един лекар по дентална медицина поставя имплантати на цена под цената на закупуване, т.е. финансира със собствени средства лечението на пациентите си, докога той или тя може да издържи така? Чисто риторичен въпрос, разбира се, всеки знае как се поддържа и развива практика - режийни разходи, лизингови вноски, зареждане с материали и апаратура, строителни работи, квалификационни курсове... За всичко това са нужни пари. Чуват се и други аргументи, не по-малко алогични: че липсата на минимални цени ще влоши качеството! Икономическата логика сочи обратното: ако един специалист има гарантирани доходи (в резултат на минималните цени), какъв стимул би имал той да се усъвършенства? Единствено морален; за периода от 1944 до 1989 година икономиката на България разчиташе единствено на морално стимулиране на трудещите се и резултатите са печално известни. По-сигурен от финансовия стимул няма - доказано е от много икономисти. А най-добрият финансов стимул са негарантираните доходи.

    Тук е мястотo да споменем една крилата фраза на американския икономист Милтън Фридман: "Ако едно частно предприятие фалира, то се закрива; ако държавно предприятие фалира, то се разширява". Бихме допълнили: ако един стопански субект има гарантирани приходи, той няма да подобри качеството на услугите си; ако няма гарантирани доходи, е принуден да ги подобри, за да оцелее. Няма по-добър регулатор от невидимата ръка на пазара - Адам Смит.

    За да бъдем максимално коректни към нашите пациенти, ние ще публикуваме данни за цените, на които се закупуват зъбопротезните имплантати от различните доставчици. Това се прави с цел осигуряване на прозрачна икономическа политика, тъй като Ралев Дентал АД има амбиции да осъществи Първично публично предлагане на акции на Българската фондова борса - след като борсовите мечки заспят зимен сън, разбира се. Според прогнозите на управителния съвет на дружеството най-благоприятна за нашето IPO (intial public offering) ще бъде 2011 година. Ясната икономическа политика се оценя с шестица по шестобалната система от потенциалните инвеститори, така че цените са следните:

Адрес на нашата практика

    Автор на този анализ е икономическият ултралибералист д-р Венцеслав Ралев. Всякакви коментари, укори, присъди, заплахи и изобщо злонамерени изказвания ще бъдат приети с благодарност на адрес ralev@dentist.bg. Ако някой желае да обсъжда каквито и да било въпроси, може да заповяда в нашия форум.