Първи имплантат от системата Implantium в България