Усложнения в имплантологията

При имплантологичните операции могат да се наблюдават няколко групи усложнения. Съществуват т.нар. неспецифични усложнения, които се наблюдават при всички оперативни интервенции от областта на оралната и лицево - челюстната хирургия. Става въпрос за алергични реакции към анестетичния разтвор, кръвоизливи при болни с коагулопатии, постоперативни инфекции и т.н. От специфичните усложнения безспорно най-често е падането (дислокация) на импланта. Според един обзор, отпечатан в International Journal of Oral and Maxillofacial Implants в областта на имплантологията се наблюдават следните специфични усложнения:

 1. Подвижност на имплантата с последващата му загуба

 2. Персистираща болка и/или загуба на функция

 3. Прогресираща костна загуба

 4. Нараняване на съседни зъби при поставянето на импланта - Schwarz-Arad et al, 2004, Goodacre et al, 1999

 5. Персиситираща намалена рентгенологична плътност около импланта

 6. Невропатии и парестезии, нараняване на нерви - особено на долния алвеоларен нерв

 7. Хронично възпаление около имплантата

 8. Наличие на дълбок периимплантатен джоб

 9. Формиране на назални или синусни фистули

 10. Образуване на хематоми

 11. Постоперативни кръвоизливи - Isaacson, J Amer Dent Assoc, 2004

 12. Неспособност да се възстанови имплантатът

 13. Фрактуриране или развинтване на протетични компоненти

 14. Фрактуриране на корони или мостокрепители

 15. Нестабилност на неснемаеми протези

 16. Имплантатна фрактура

 17. Долночелюстна фрактура - патологична, в резултат от силна костна резорбция около имплантата

 18. Инфекция, която може да бъде особено тежка и животозастрашаваща - ангина на Ludwig и некротизиращ медиастинит. Все пак, според Li, Varvares et al, 1996, такова усложнение при съвременните възможности за антибиотична терапия е крайно рядко като честота

Причините за усложненията в имплантологията много често са комплексни. Роля играят структурни комоненти на имплантатната система и анатомични и физиологични особености на организма. Почти винаги едно рутинно изследване може да предотврати появата на усложнения, или поне да насочи към допълнителни изследвания и евентуални терапевтични мерки против евентуалното настъпване на някои от изброените по-горе усложнения. Опитният клиницист не е застрахован против нищо, но винаги е подготвен терапевтично и практично за лечението на настъпилите усложнен ия от имплантатното лечение. 

Липса на остеоинтеграция

Снимка на случай, при който се е получило въпросното специфично усложнение - липса на остеоинтеграция на импланта. При недобре протичащ оздравителен процес имплантатите не срастват с костта и се отхвърлят от организма - чисто и просто падат. С това са свързани основните рационални и ирационални страхове на повечето пациенти - "Докторе, ами ако организмът ми не приеме имплантите?". Има описани случаи на генетична предразположеност към отхърляне на импланти (за повече информация кликнете тук...), но най-често дислокацията се дължи на локални фактори. Падането на един имплант почти никога не е свързано с болка - в рамките на няколко дни винтът се разклаща и може да бъде развинтен от зъболекаря без да капне и капка кръв и без пациентът да усети нещо. Какви са причините за това? Много и най-различни. Така например в случая на снимката става въпрос за четири импланта в областта на фронталния участък на горна челюст. Тъй като се касае за най-видимата зона от воешкото съзъбие, пациентът пожела по време на оздравителния период да изработим снемаема протеза, която да прикрива липсата на зъби. Протезата бе изработена; имплантатите бяха от системата TBR - серия Zirconnect, които са класически за открито имплантиране. Поради натиска на снемаемата протеза върху покривните винтове се забелязваше слабо изразено възпаление на лигавицата около всеки винт и особено около този в областта на зъб 11. Пластмасата на протезата в тази област беше силно изпилена, за да се намали травмата върху импланта, но това явно беше недостатъчно и около два месеца след поставянето въпросният имплант стана силно подвижен. Решихме да действаме своевременно - накарахме пациента да изхвърли снемаемата протеза и изработихме пластмасов временен мост в областта на горните фронтални зъби (мостът се вижда на снимката горе). Целта беше човекът да има зъби и същевременно да се осигури първична стабилност на импланта - според всички съвременни автори първичната стабилност е важно условие за протичането на остеоинтеграцията. След шинирането на подвижния имплант пристъпихме към следващ етап - открит кюретаж в областта на лезията. Под местна анестезия се отпрепарира мукопериостално ламбо - както очаквахме, имаше обилна гранулационна тъкан и никаква кост. Гранулациите се почистиха до здраво (липсваше кост горе-долу до половината дължина на импланта) и се аплицира костозаместващ материал - Osteon на Dentium - Южна Корея. Костозаместителят е показан на снимката долу.

Зъболекари в България    Нашият следващ научен конгрес

Аплициран костозаместител

Мукопериосталното ламбо се заши на глухо. Не бе използвана мембрана - по въпроса за мембраните в момента няма единно становище, а и в случая играеха роля и финансови съображения. На конгреса на Европейската Асоциация по Краниомаксилофациална хирургия в Барселона през 2006 година д-р Манлио Галие (Ферара, Италия) се изказа доста красноречиво на английски с типичния италиански акцент: "I regard periosteum as best membrane - it's osteogenetic!". В превод: "Смятам периоста за най-добрата мембрана - той има остеогенни свойства. Според колегата, а и според много други автори, вътрешната камбиална повърхност на периоста буквално излъчва клетки и протеини с остеогенен потенциал. Такива свойства няма нито една мембрана в момента; от друга страна обаче, мембраните предпазват от прорастване на епител в дълбочина, който епител може да доведе до бърз провал на остеогенезата (образуването на кост). Така или иначе, случаят на снимката подлежи на наблюдение и се надяваме след сваляне на временната конструкция проблемният имплант да бъде стабилен. Един съвет към всички колеги: изработката на временна снемаема протеза върху импланти представлява възможно най-лошият избор за пациента, особено ако се касае за система за открито имплантиране и особено ако системата е TBR. Въпросните импланти имат твърде обемен покривен винт, който проминира над лигавицата и е чудесен обект за постоянна механична травма от протезата. Бързо се стига до провал в голям процент от случаите, тъй като постоянната механична травма пречи на образуването на нова кост. Все пак какво да правим, ако пациентът настоява да му се изработи временна конструкция - до известна степен основателно? Добър избор представляват пластмасовите корони и мостове, които шинират имплантите в блок още от самото начало. Тогава се осигуряват добри условия за остеоинтеграция; не е проблем ако при някой от имплантите е проведен закрит синуслифт - Lindquist et al. съобщават за отлични резултати при имедиатно натоварване на импланти, при които в определени участъци е проведен акрит синуслифт, но всички импланти са шинирани в блок. При това проучването е проведено при страстни пушачи. Избягвайте механичната травма на имплантите, особено хроничната травма! При вътрекостните имплантати резултатите са по-добри, но също сме имали случаи на провал при изработка на снемаема протеза като временна конструкция.

Усложнение от същия тип - костна резорбция в областта на имплантатните шийки при два имплантата от типа TBR - Zirconnect. Причина - отново снемаема протеза, която се носи от пациента с цел прикриване на липсата на зъби. И двата имплантата са здраво остеоинтегрирани, но около шийките им наблюдавахме хронично възпаление в продължение на шест месеца. Венечната лигавица беше тъмночервена на цвят, оточна и лесно кървяща. Пациентът се оплакваше от периодично изтичане на ексудат с неприятан миризма и жълтеникав цвят от венечната бразда.

Закрит синуслифт с усложнение

Неприятно усложнение при закрит синуслифт - мебраната на синуса се е разкъсала и костозаместителят се е придвижил високо нагоре към орбиталния под, както се вижда на рентгенографията. Имплантатът беше напълно стабилен и поради това решихме да го оставим; наложи се обаче да се проведе открит синуслифт, при който първоначално се почисти костозаместителят от първата операция. След това внимателно се избута нагоре обвивката на Schneider, в областта на създалата се перфорация се аплицира колагенова мембрана и между нея и върха на импланта се аплицира ново количество алотрансплантат. В такива случаи нещата обикновено преминават без повторни усложнения поради осигурената първична стабилност на импланта. Ако имплантатът е подвижен, се налага свалянето му, след което се изчаква период от около девет до дванадесет месеца и се имплантира наново в наличната кост. Обикновено се поставя по-къс имплант, тъй като повторният синуслифт е с повишени рискове, независимо дали се извършва по открит или закрит метод. Причина за това са фиброзите и срастванията, които се формират при първата оперативна намеса; понякога обаче при повторен синуслифт се е случвало обвивката да бъде изключително плътна и същевременно лесна за отделяне от синусната стена. Най-вероятно това се дължи на обилното количество гранулационна тъкан на мястото на костозаместителя, който по някаква причина не се е превърнал в здрава костна тъкан - гранулациите пречат на епитела на мембраната да срастне плътно към синусната стена и  отделянето е лесно.

Въпреки всички описани дотук усложнения, зъбните импланти представляват едно доста добро решение за заместване на липсващи зъби. Предимствата им са много - спасяват естествените зъби от изпиляване, спасяват и пациента от снемаеми протези, осигуряват стабилност при дъвчене и сравнително добра естетика. При падане на имплант няма пречки след ивестно време да се постави нов, като при това няма никакви противопоказания за повторно имплантиране, особено ако не е извършвана костна пластика първоначално. За повече информация относно зъбните импланти посетете картата на сайта, където нашият екип се е опитал да даде максимално подробна информация за повечето аспекти на имплантологията.

Имплант с оголена шийка

Оголена ецвана титанова имплантатна повърхност - неприятно усложнение. Тази повърхност е идеална за натрупване на зъбна плака, която зъбна плака бързо минерализира и се превръща в зъбен камък. Това води до допълнителна бактериална инвазия на периимплантатните тъкани, механично притискане и в крайна сметка загуба на имплантата поради резорбция на заобикалящата го кост. Клинични наблюдения са установили интересна закономерност - при зъбни импланти с повърхност от синтерован титан (каквито са имплантите на Sybron Dental Solutions) никога не се оголва награпавената повърхност - дори при масивна костна резорбция бързо прораства съединителна тъкан, синтерованият участък се покрива и спира задържането на зъбна плака. Засега не е установено по какъв механизъм се получава това и защо нещо подобно не се развива при имплантите с други видове повърхности. Повече информация за различните видове имплантатни повърхности е публикувана тук...

Оголена имплантатна повърхност

Различните типове фиксация на зъбните импланти

Анализ на оклузията

Специализирната литература от областта на имплантологията е пълна със съобщения за усложнения от всякакъв род след поставяне на имплантати. Все пак дори и поставянето на единичен имплант представлява оперативна интервенция с всички възможни последствия от това - очаквани и неочаквани. Така например през 2008 година в International Journal of Oral and Maxillofacial Implants Nahielli et al. съобщават за нараняване на слюнчена жлеза в резултат на поставяне на зъбни импланти.  В клиниката на проф. Nahielli  в град Ашкелон (Израел) са лекувани четирима пациенти, които са получили обструкция на изходните канали на слюнчените жлези (подчелюстна и подезична). При всички случаи причината за обструкцията е чисто механична, като се е получила или в резултат на оперативната интервенция, или при натиск върху канала на подчелюстната жлеза от крилото на протеза - при единия случай в резултат на резорбция на лингвалната костна пластинка протезата се е изместила латерално и е започнала да притиска канала къммандибуларната кост. Описани са случаи, при които по невнимание при поставяне на имплантат във фронталня участък на мандибулата шевовете преминават през орифициума на канала на Wharton и няколко часа след това се получава оток в подчелюстната област вляво или вдясно. При всички тези усложнения отстраняването на механичната пречка нормализира слюнчения отток и подутината бързо изчезва. В единични случаи се налага да се поставят стентове за период около един месец - най-често при цикатриксиални изменения и стриктури в областта на каналите.

Bergendal, Akman и Odont (колектив от Швеция) през 2008 година съобщават за повишена честота на отхвърляне на зъбните импланти при деца с ектодермална дисплазия - отхвърлянето на имплантатите е в 64.3 % от случаите. Все пак, наблюдаваният брой импланти е малък - 14 броя, от които 5 са били загубени преди натоварване. Ако при по-голям случаи честотата на провалите е съизмерима, то поставянето на зъбни импланти при такива пациенти си е загубена кауза. Авторите обясбяват тези неуспехи с първоначалния малък размер на костната база, който малък размер ограничава възможностите за остеоинтеграция. Проучването е започнало през 80-те години на ХХ век, когато методите за костна пластика не са били все още така развити.

При поставянето на зъбни импланти се срещат и усложнения от чисто икономически характер. Много колеги се притесняват какво би се получило например при фалит на производител - повече за тези ирационални страхове можете да прочетете тук... До момента лиспват данни за това някой производител на зъбни импланти да е обявен в несъстоятелност. Съществуват различни производители, някои от тях нарастват в световен мащаб, други губят пазарни позиции и наистина никак не би било приятно човек да си постави зъбни импланти и поради влошаване на икономическите условия да не може да се извърши протезиране - например поради липса на надстройки. Компанията Ралев Дентал АД представлява на българския пазар двама южнокорейски и един чешки производител на зъбни импланти - Dentium, Neobiotech и Lasak. Екипът ни няма много информация какво е финансовото състояние на други проиводители, но по отношение на нашите търговски партньори имаме достатъчно вътрешна информация и можем да твърдим, че кредитният им рейтинг определено е в А-зоната на Moody's, Fitch и другите рейтингови агенции. Според търговския регистър на Република Южна Корея Дентиум ООД (дори не е и акционерно дружество!) за 2010 година е реализирало продажби на стойност от 4 милиарда евро - точно колкото е брутният вътрешен продукт на Република Босна и Херцеговина :-). Производител на продукти с висока добавена стойност (каквито са зъбните импланти) би могъл да фалира само при настъпили форсмажорни обстоятелства - войни, мащабни природни бедствия, сблъсък на Земята с астероиди, пандемии от силно вирулентни микробни агенти (но не и от птичи грип) - при настъпване на нещо такова липсата на имплантатни надстройки ще бъде най-малкият проблем.