Трудни имплантологични случаи

Първи случай - частично обеззъбена жена на 59 години