Контакт с авторите на портала

    Автори на настоящия уеб-проект са д-р Евелина Маркова, д-р Нина Бучкова, д-р Милен Марков, д-р Явор Симеонов, д-р Венко Делчев, д-р Александар Лазаревски, д-р Салиф Ариф и д-р Венцеслав Ралев. Това е екип от млади зъболекари, който се стреми да изгради едно свое силно присъствие в световната мрежа с цел да информира всички интернет потребители за съвременните тенденции в денталната медицина, за някои новости и перспективни лечебни методи, въведени през последните години. Авторите са на ваше разположение, можете да се свържете с тях на следните телефони и електронни адреси:

  1. Д-р Евелина Маркова - тел. 0888 539618, e-mail: markova@bg-dentist.com, eva@dentist.bg, url: http://www.markova.info, www.ralev-dental.com/markova.htm

  2. Д-р Нина Бучкова - тел. 0887 683358, e-mail: buchkova@bg-dentist.com, url: http://www.buchkova.com, www.ralev-dental.com/buchkova.htm

  3. Д-р Милен Марков - тел. 0886 959696, е-mail: markov@bg-dentist.com, url: http://www.markov.ws, www.ralev-dental.com/markov.htm

  4. Д-р Явор Симеонов - тел. 0885216563, 0899894182, e-mail: simeonov@bg-dentist.com, url: http://www.simeonov.ws, www.ralev-dental.com/simeonov.htm

  5. Д-р Венко Делчев - www.delchev.biz, www.delchev.ws

  6. Д-р Александар Лазаревски - e-mail: lazarevski@ralev-dental.bg, www.drlazarevski.com

  7. Д-р Салиф Ариф - e-mail: arif@ralev-dental.bg, www.salifarif.com

  8. Д-р Венцеслав Ралев - тел. 0888 646003, e-mail: ralev@dentist.bg, ceo@ralev-dental.bg; url: http://www.ralev.ws, www.ralev-dental.com/ralev.htm, www.investor-bg.com/ralev.htm, www.ralev.biz, www.ralev.name, www.ralev.org

Адрес на практиката на авторите:

Ул. "Любен Каравелов" № 9Б

Град Пловдив

Република България

Телефон +359 32 642056

Зъбен имплант