Костен дефект

През последните няколко десетилетия в световен мащаб се поставят все повече зъбни импланти. При наличие на достатъчно като количество и обем костна тъкан това не представлява техническа трудност - всеки един опитен дентален лекар може да постави безпроблемно зъбен имплант. Проблем представлява недостатъчното количество костна тъкан - малките или големи костни дефекти, които трябва да бъдат запълнени със здрава кост по един или друг начин, тъй като костната тъкан е тази, която осигурява дългосрочната успеваемост при лечението със зъбни импланти. За да бъде един имплант успешен, са приети различни клинични и параклинични критерии - той трябва да бъде заобиколен от костна тъкан с линеен размер поне 2 милиметра около цялата вътрекостна част на импланта, меките тъкани около него трябва да бъдат бледорозови на цвят, без ексудации и отоци, а дълбочината на сондиране на тъканите около импланта трябва да бъде под един милиметър.