Клиничен опит

Всеки един лекар или зъболекар има някакъв клиничен опит. Изграждането на този клиничен опит започва с прегледите на първите пациенти по време на упражненията по пропедевтика във втори курс и завършва с края на кариерата на съответния специалист. Понякога натрупването на клиничен опит продължава в рамките на 50 и повече години; нашият екип се е срещал със специалисти, които имат дори 65 години стаж по специалността! При съчетание на мисъл, усет към иновациите, редовни обучения и анализ на грешките и провалите крайният резултат може да бъде изграждането на един авторитет във всяка една специалност в световен мащаб.