Вътрекостни импланти

Постоперативен възпалителен инфилтрат

Вътркостен имплант

www.dentalimplants.bg

Имплант с покривен винт

Рентгенография на вътрекостни импланти

Имплантати от системата Superline, поставени вътрекостно

www.bg-dentist.com    Зъболекари в България    www.omegadentagroup.com

Костозаместител вестибуларно

Непрекъснат шев

Непрекъснат шев на устната лигавица

Поставяне на вътрекостен имплант

Схема на начина на поставяне на един вътрекостен имплант. Технически нещата не са особено трудни - необходимо е единствено да се спазва хирургичният протокол. Разпробива се точно до означените от производителя размери, което при повечето имплантатни системи става с лазерно маркирани пръстени по пилотните и калиброващите фрези. При някои системи в резултат на многократната стерилизация пръстените се заличават и работата става много по-трудна. Не сме забелязали нещо такова при системите Implantium и Superline.

Нулева костна резорбция

Шест месеца след натоварване на имплант от системата Implantium - рентгенологично не се откриват никакви данни за костна резорбция. Имплантатът е поставен от д-р Венцеслав Ралев, протезната конструкция е изработена от д-р Радимир Дурев - гр. Пазарджик. Вижда се долночелюстният канал - ивица с по-малка рентгенологична плътност.

Различни вътрекостни импланти

Имплант с покривен винт

Имплантат с цикатризиращ винт

Поставяне на вътрекостния имплант

Завинтване на покривния винт

Покривният винт е завинтен и ламбото е зашито на глухо

Завинтване на цикатризиращия винт

Цикатризиращият винт е завинтен