Имплантатен блок

В практиката се прилагат единични импланти (при липса на един зъб между няколко зъба) и множествени импланти - при липса на повече зъби. При поставени няколко импланта е възможно да се изработят отделни корони или да се шинират зъбните импланти в блокова конструкция, която да разпределя дъвкателното натоварване равномерно между всички импланти - мостоносители. Повечето автори в специализираната литература са единодушни: при шиниране на голям брой зъбни импланти в блок прогнозата на лечението се подобрява изключително много. Ъгловата и дъговата стабилизация на имплантите наподобява тази при естествените зъби - подобрява устойчивостта на протезната конструкция към механично натоварване.

През 2010 година екип от университета в Сао Паоло (Бразилия) проучва ефекта на шинирани имплантати в блок при оклузално натоварване в областта на долната челюст. Авторите създават триизмерен виртуален модел на мандибулата с около 400 000 възела. Създава се симулация: в модела на долната челюст са поставени по четири импланта, като се симулира и различен модул на еластичност в зависимост от типа кост (D1 - D4). Цялата установка се подлага на виртуално натоварване в три посоки - перпендикулярно на изработената шина, под ъгъл от 30 градуса в буколингвално и лингвобукално направление. При анализа на механичното разпределение на силите екипът стига до извода че при кост от тип 4 вероятността от провал на имплантатите е най-голяма (нещо, което многократно е потвърждавано от други автори). Все пак ползата от такъв нелинеарен анализ би могла да бъде най-голяма при пациент с кост тип 3 или 4, при което на базата на компютърна томография може да се определи имплантатна позиция, при която да има максимално количество костна тъкан около импланта във всяко едно направление. Това рязко би намалило вероятността от некроза на костта поради компресия на кръвоносни съдове; освен това при множество зъбни импланти може да се планират позициите така че да няма тънки костни стени около самите импланти. Последното може също да доведе до провал в имплантатното лечение поради компресия на съдове в костта.

Против имплантатния блок се изказват специалистите в областта на естетичната дентална медицина. Според тях никога не може да се постигне задоволителна естетика при няколко корони, които са свързани в блок, сравнено с отделни корони. Пародонтолозите призовават да не се свързват в блок отделните зъби на една конструкция, за да може пациентът да поддържа оралната си хигиена с междузъбни конци - при шинирани зъби в блок употребата на интердентален конец става невъзможна. Въпросът за това дали трябва да се изработват отделни корони или да се шинират имплантатите в блок остава до ден днешен открит и са необходими още множество проучвания до достигане на окончателно становище.

www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.bg-tourinfo.com

Зъбни импланти    Остеоинтеграция    Адрес на нашата практика

Запазете си час за зъболекар на телефон 032 642056

Консултации на e-mail: ralev@dentist.bg, office@ralev-dental.bg