Титанова мембрана

Титанова мембрана

Титановите мембрани са твърди, ригидни приспособления, които се поставят в участъци с необходимост от увеличаване на костния обем - най-вече в областта на имплантологията, но също при радикуларни кисти и много рядко след екстракция на ретинирани мъдреци, при дефкетни фрактури, пострезекционни дефекти на челюстите, тежки остеомиелити и специфични възпаления на костта. Идеята на титановата мембрана е да предпази меките тъкани от колапс, поне за известен период от време, през който период под мембраната да започне костообразуване. През първите шест - осем месеца титановата мембрана оказва своя ефект, след което вече е безсмислено да остава в устата на пациента.

При операции с цел изграждане на допълнителн костна тъкан (костна пластика) винаги е добре да се перфорира кортикалната пластинка на костта. През тези перфорации излизат костни клетки, които постепенно прорастват в котозаместващия материал и синтезират нова костна тъкан. Перфорациите могат да се извършат с кръгло борче или с АСМ - фрезата на Neobiotech - Южна Корея.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.ralev.name    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com

www.dentalimplants.bg

С фрезата за автогенна кост се извършва много бързо и лесно отнемане на кортикалната кост

Автогенна кост

Tent screw - винтове за фиксиране на титановата мрежа

Около винтовете се поставя костозаместител, добре е да се размеси с автогенна кост

Титанова мембрана

PRF

www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com