Двуетапно повдигане на синусов под

    Почти винаги е удачно повдигането на синусовия под да се извърши на един етап с поставянето на имплантатите. По този начин след преминаване на шестмесечния заздравителен период може веднага да се пристъпи към протезиране върху имплантата (или имплантатите), като освен това се спестява и повторната оперативна намеса за поставянето на самите имплантати. Има и още едно предимство - имплантатът поддържа нивото на синусовата мембрана, независимо дали става въпрос за открит, закрит или хидродинамичен синус лифт. Пречи на разместването на костозаместителя (например спускането на гранулите надолу към най-ниската част на синуса - т.нар. лавинен ефект). Единствено в някои случаи, като например при балонния синус лифт, е наложително намесата да бъде двуетапна. При балонния синуслифт рядко и трудно може в едно посещение да се повдигне синусов под и да се поставят имплантатите - достъпът не позволява прецизен контрол върху синусовата мембрана и костозаместителя. Освен това  балонният синус лифт се използва с най-големи индикации при най-силната пневматизация на синусите и наличие на костна височина от порядъка на 1 - 2 мм. - нещо крайно недостатъчно за осигуряване на първичната стабилност на имплантатите.

 

    На снимките в тази секция на www.dentalimplants.bg е представен клиничен случай на двуетапно повдигане на синусов под. Става въпрос за жена на възраст 24 години, претърпяла екстракция на зъб 15 (втори горен молар) осем месеца преди нашата оперативна намеса. В резултат на екстракцията се формирала обширна комуникация между устната кухина и десния максиларен синус, която е била затворена едноетапно от колегата с пълен успех - най вероятно по метода на Реерман. Жената се появи в нашата дентална практика с желание да се постави имплантат на мястото на липсващия зъб. Пациентката по това време следваше медицина в град Аахен - Германия, имаше много висока обща култура и обширни специализирани познания и поради това не искаше и да чуе за мостова протеза. Основателно - при препарацията на съседните зъби за мостово протезиране би се наложило отнемане на голямо количество здрави зъбни тъкани, евентуално девитализация на зъб 14. Допълнителен недостатък на мостовото протезиране в случая би било и наличието на мостово тяло в областта на 15 с всички негативни последици от това - задръжка на храна, затруднено почистване под тялото и т.н. При направената компютърна томография установихме пълна липса на костна тъкан на мястото на комуникацията - имаше обширен дефект, запълнен с меки тъкани, което изключваше възможността за едноетапно поставяне на имплантат. Нямаше каквато и да било кост, която да задържи имплантата. Обяснихме всичко това на жената и тя без колебание се съгласи на двуетапна намеса.

    На първия етап решихме да използваме една опаковка Easy Graft 400. След отпрепариране на мукопериостално ламбо се откри обширният дефект на мястото на комуникацията. Нещата изглеждаха доста по-зле, отколкото загатваше компютърната томография - костен дефект с медиодистален размер 8 мм. и вестибуло - орален поне 12 мм. В един момент дори се притеснихме - дали една опаковка костозаместител е достатъчна? Внимателно отстранихме мекотъканните гранулации, изпълващи дефекта. Една част от тях отделихме напълно, а други отпрепарирахме в краниална посока. Синусовата лигавица се отдели лесно, беше изключително задебелена и фиброзирала. Това беше другият рисков момент при тази интервенция - много често на мястото на предишни намеси мембраната е срастнала с костта, отделя се изключително трудно, разкъсва се на множество фрагменти и заздравителният процес е силно затруднен. Някои автори са крайни в това отношение - препоръчват при най-малкото разкъсване да се прекрати интервенцията и да не се оперира в този участък никога повече. Особено трудно е повдигането на синусов под след радикална антротомия по метода на Колдуел - Люк. За щастие в случая нямаше нищо подобно, дори задебелението беше от полза, защото предпази мембраната от разкъсване. Оттук нататък нещата бяха лесни - отделихме мукозата обширно около дефекта, като за целта използвахме набора за открит синуслифт на Dentium Ltd. - Южна Корея.