Първи имплантат от системата TBR в Хасково

    На 26.08.2009 година беше поставен за първи път имплантат от системата TBR в град Хасково. На горната снимка д-р Явор Симеонов е заснел асистента д-р Петьо Коларов и оператора д-р Венцеслав Ралев, които съсредоточено поставят единичния имплантат на мястото на зъб 46 на пациентка на 30 години. Оперативната интервенция беше проведена в кабинета на д-р Коларов и протече без усложнения. Всички, които биха желали да се лекуват при д-р Петьо Коларов, могат да си запишат час на телефон 038 620582 или 0888 654421. Адресът на практиката е гр. Хасково, бул. "Раковски" № 9Б. Това е един от най-добрите кабинети в града като обстановка, оборудване, налични материали и услуги, които практиката предлага.

    Начална ситуация - липсващ зъб 46 при млада жена на възраст 30 години. Вторият молар е с доста голяма по размер амалгама с вторичен кариес; може би след почистване на кариозната маса ще се наложи изработване на обвивна корона на зъба. Вторият долен премолар в случая е напълно интактен. Ако и при него имаше обширно кариозно огнище, по-добър вариант би била една мостова протезна конструкция. При такова протезиране би се спестило поставянето на имплантат. При поставянето на имплантата обаче се постигат и някои допълнителни положителни ефекти. Така например прави впечатление хлътването на костта в областта налипсващия зъб - при изработка на мостова протеза тялото на моста ще трябва да бъде с доста голям вертикален размер, за да запълни дефекта до лигавицата и да няма празно пространство. При поставянето на имплантат би могла да се осъществи костна пластика, която да компенсира това хлътване.

Избелване на зъби    Зъбни импланти    Избелваща система    Имплантати Superline

Д-р Коларов и д-р Ралев