Концентрирани растежни фактори

Плазма, богата на растежни фактори

www.ralev-dental.bg

www.dentalimplants.bg